Skip to the main content

Contributie

De contributiebedragen voor het verenigingsjaar 2020/2021 zijn als volgt:

 

Gewoon lid* € 75 €60
Gewoon lid van twee NBB verenigingen* € 64 €49
Gewoon lid van drie of meer NBB verenigingen* € 60 €45
Jeugdleden € 60 €45
Invallende leden** € 55 €45
Niet spelende leden** € 45 €35

 

De doorgehaalde bedragen zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 27 augustus 2020. In februari 2021 heeft het bestuur – naar aanleiding van de gevolgen van de Corona-maatregelingen – besloten om de contributie voor dit seizoen te verlagen.

Bij ontvangst van de betaling na 30 november van het lopende verenigingsjaar worden de bedragen verhoogd met 25% van de verschuldigde contributie. Ook van deze regel is in het seizoen 2020/2021 afgeweken vanwege de gevolgen van de Corona-maatregelingen.

Bankrekeningnummer: NL27 INGB 0003 6619 63  t.n.v. BC ISALA te Deventer.

U kunt het ons en u zelf makkelijk maken door gebruik te maken van automatische incasso, die ieder jaar eind oktober zal plaatsvinden. Gebruik daarvoor het bijgevoegde formulier. Na het invullen kunt u het formulier aan onze penningmeester Theo Ruys sturen of op een clubavond aan hem geven.

Een gewoon lid is alleen lid van BC Isala. Een gewoon lid van twee NBB verenigingen is tevens lid van één andere vereniging aangesloten bij de NBB (m.u.v. de internetbridgeclubs). Een gewoon lid van drie (of meer) NBB verenigingen is lid van twee of meer andere verenigingen aangesloten bij de NBB (m.u.v. de internetbridgeclubs).

** Invallende leden zijn leden die wel kunnen invallen, maar geen vast partnerschap kunnen aangaan. Niet spelende leden zijn leden die maximaal zes keer per jaar meespelen.

Andere artikelen
Uitslagen StepBridge

Uitslagen StepBridge

Hieronder de uitslagen van onze sessies op StepBridge: 15 juli 2021 8 juli 2021 1 juli...

29/10/2020 - Jan Oomkens
Afmelden

Afmelden

We hebben ook op de nieuwe site (nog) niet een goede mogelijkheid om ons af te melden. Daarom...

26/10/2020 - Jan Oomkens
Aanmelden voor StepBridge

Aanmelden voor StepBridge

We spelen sinds 22 oktober 2020 iedere donderdagavond om 19.30 uur een clubsessie op StepBridge. ...

26/10/2020 - Jan Oomkens